Projectomschrijving

In Utrecht is van 2016-2018 ervaring opgedaan met een integrale werkwijze in proeftuinen ggz voor mensen met een ernstige psychische kwetsbaarheid, waarbij behandeling en begeleiding geïntegreerd worden aangeboden door Jellinek, Altrecht, Lister en Wij3.0 voor een specifieke wijk/gebied. Wij doen dit in nauwe samenwerking met de sociale en medische basiszorg (huisartsen, POH, Buurteams en de basis-ggz). De ervaringen zijn positief en we zien we dit als een belangrijke bouwsteen in de regionale aanpak voor personen met verward gedrag en als een bijdrage om te komen tot meer volwaardig burgerschap. Ook bij de ontwikkelingen Beschermd Wonen en Maatschappelijke opvang naar 'Thuis in de wijk', is een stevige infrastructuur in de wijk essentieel.

Doel

Deze subsidie zetten we in voor de doorontwikkeling naar 8 gebiedsteams ggz in de Stad Utrecht op de volgende onderdelen:

  • netwerkontwikkeling
  • teamontwikkeling
  • ontwikkelopgaven
  • monitoring
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website