Projectomschrijving

In Utrecht is van 2016-2018 ervaring opgedaan met een integrale werkwijze in proeftuinen ggz voor mensen met een ernstige psychische kwetsbaarheid, waarbij behandeling en begeleiding geïntegreerd worden aangeboden door Jellinek, Altrecht, Lister en Wij3.0 voor een specifieke wijk/gebied. Wij doen dit in nauwe samenwerking met de sociale en medische basiszorg (huisartsen, POH, Buurteams en de basis-ggz). De ervaringen zijn positief en we zien we dit als een belangrijke bouwsteen in de regionale aanpak voor personen met verward gedrag en als een bijdrage om te komen tot meer volwaardig burgerschap. Ook bij de ontwikkelingen Beschermd Wonen en Maatschappelijke opvang naar 'Thuis in de wijk', is een stevige infrastructuur in de wijk essentieel.

Doel

Deze subsidie zetten we in voor de doorontwikkeling naar 8 gebiedsteams ggz in de Stad Utrecht op de volgende onderdelen:

  • netwerkontwikkeling
  • teamontwikkeling
  • ontwikkelopgaven
  • monitoring

Resultaten

Het plan van aanpak “Over de brug” vormde in de regio van centrum gemeente Utrecht een belangrijke stimulans om voor de mensen met een ernstige psychische kwetsbaarheid (de EPA-doelgroep) te streven naar zo volwaardig mogelijk burgerschap. In Midden Westelijk Utrecht zijn inmiddels 15 gebiedsteams ggz gestart. In het werkgebied van Altrecht en Lister zijn dit er 11 waarvan 8 in de stad Utrecht en 3 in de Lekstroom. In het gebiedsteam ggz wordt samengewerkt met netwerkpartners en wordt ervaringsdeskundigheid ingezet. Iedere cliënt ontvangt begeleiding / behandeling in het eigen gebied. De meeste teams zijn werkzaam vanuit een gezamenlijke locatie. Er is een intensievere samenwerking met kortere lijnen tussen Altrecht en Lister en ook met de andere netwerkpartners is er meer integratie in het gebied. Dit bevordert het flexibel op en afschalen tussen de SGGZ en basiszorg en heeft geresulteerd in meer directe en snellere zorg in het gebied.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website