Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Mensen met een ernstige psychiatrische aandoening kunnen zelf vaak niet beseffen dat hun problemen worden veroorzaakt door een behandelbare ziekte. Ze hebben dan geen ziekte-inzicht. Ze zijn heel moeilijk te bewegen om behandeling te accepteren, en ze verbreken vaak de behandelrelatie waarvan ze het nut niet inzien.

Naastbetrokkenen van mensen met een ernstige psychiatrische aandoening zijn de belangrijkste factor bij de toeleiding naar behandeling . Maar dat vraagt veel inzicht, kennis, vaardigheden en doorzettingsvermogen van die naastbetrokkenen, die vaak toch al zwaar gebukt gaan onder het verdriet en de problemen die worden veroorzaakt door de ziekte van de patiënt.

Dit T&T (Toe- en Terugleiding) initiatief is een voorstel om in de regio Utrecht de naastbetrokkenen van mensen met een ernstige psychiatrische aandoening te ondersteunen, coachen, voor te lichten en te motiveren bij de toeleiding of terugleiding van de patiënt naar de GGZ. Het valt te verwachten dat de toe- of terugleiding dan sneller en beter zal lukken. Die verwachting is mede gebaseerd op het succes van de familiecoaching voor naastbetrokkenen van patiënten die wél in behandeling zijn.

Dit nieuwe T&T initiatief gaat worden uitgevoerd door hetzelfde kleine team van een sociaal psychiatrisch verpleegkundige en een familie-ervaringsdeskundige dat in 2007 het initiatief heeft genomen tot de familiecoaching.

Een effectievere en snellere toe- en terugleiding zal leiden tot een vermindering van het aantal mensen met verward gedrag. Op de korte termijn, maar ook op de langere termijn omdat een snellere inzet van de behandeling leidt tot een betere prognose voor de patiënt .

De begeleiding en ondersteuning van de naastbetrokkenen zal maatwerk zijn – volledig toegespitst op de individuele situatie van de patiënt en diens naastbetrokkenen. In de meeste gevallen zal er vooral gewerkt moeten worden aan een andere manier van omgang tussen de naastbetrokkenen en de patiënt. De basis daarvoor is de LEAP gespreksmethode van Xavier Amador. LEAP staat in Nederland ook wel bekend als “verbindende gespreksvoering”. Het is een verrassende manier om te praten met een patiënt zonder ziekte-inzicht. De T&T initiatiefnemers hebben al veel ervaring opgedaan met LEAP groepstrainingen voor naastbetrokkenen. In het kader van het T&T initiatief zal trainingsmateriaal worden ontwikkeld die geschikt is voor een kleine kring naastbetrokkenen (of één naastbetrokkene) van een individuele patiënt. Daarbij zal vooral aandacht worden gegeven aan laaggeschoolde naastbetrokkenen en naastbetrokkenen met een niet-westerse achtergrond.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website