Projectomschrijving

De crisiskaart is een landelijk hulpmiddel gericht op het faciliteren van eigen regie in situaties waarin mensen verward zijn. Het is een instrument waarmee de persoon zelf afspraken maakt over de behoeften en noodzakelijkheden om te komen tot een goede gang van zaken rondom een crisis of verwarde situatie.

Crisiskaart in regio Hart van Brabant

In 2017 is geïnvesteerd in het implementeren van de crisiskaart in de regio Hart van Brabant. De energie is in 2017 voor het grootste deel gegaan naar het implementeren van de crisiskaart in de regio. Er is veelvuldig voorlichting geweest bij alle ketenpartners.

Doel

In 2018 willen we de nadruk meer leggen op het invullen van de kaarten, het onder de aandacht houden van de crisiskaart bij de ketenpartners en het door ontwikkelen en verbeteren van de samenwerking in de hele keten. Met dit vervolgproject willen we de groei en ontwikkeling verder voortzetten en borgen in de regio.

Subsidiemogelijkheden

Dit project heeft subsidie gekregen voor het in de praktijk toepassen van één of meer van de 9 bouwstenen voor een lokale goed werkende aanpak van verward gedrag. Heeft u ook een idee om samen met andere organisaties de hulp voor mensen met verward gedrag en hun omgeving te verbeteren? Dan komt uw projectidee wellicht in aanmerking voor subsidie.

Bekijk de subsidiemogelijkheden

   

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website