Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In april 2017 is bij GGZ WNB in Halsteren een Spoedeisende Psychiatrische Onderzoeksruimte geopend. Deze SPOR is bedoeld om mensen te laten beoordelen door de crisisdienst, daar waar dat in de thuissituatie niet mogelijk is. Hiermee wordt voorkomen dat mensen die geen strafbaar feit gepleegd hebben in een politiecel terecht komen om daar beoordeeld te worden. De SPOR is gekoppeld aan de High Intensive Careafdeling van GGZ WNB. Om de SPOR goed te laten functioneren wordt er nauw samengewerkt tussen GGZ WNB, de politie de en de Regionale Ambulance Voorziening maar ook met het Ziekenhuis de SEH en maatschappelijk werk. Door middel van de ZonMw-subsidie is de SPOR gefinancierd in de periode vanaf het 3e kwartaal 2018 tot en met het eerste kwartaal 2019. In die periode zijn ongeveer 110 mensen naar de SPOR gebracht voor beoordeling door de crisisdienst.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De bovenstaande resultaten, zoals omschreven in de subsidieaanvraag, zijn behaald. Mensen die niet in de thuissituatie kunnen worden beoordeeld door de crisisdienst, gaan nu niet meer naar het politiebureau voor beoordeling, maar allemaal naar de SPOR.

 

Door de subsidie is de SPOR gecontinueerd.

 

De verwachting was dat in de periode van 3 kwartalen er 105 mensen beoordeeld zouden worden op de SPOR. Uit de inhoudelijk verantwoording van GGZ WNB blijkt dat er 110 mensen beoordeeld zijn. (2,7 personen per week * 26 weken) in 2018 en 3,1 personen per week * 13 weken in 2019). Sommige mensen zijn meerdere keren beoordeeld op de SPOR.

 

Gemiddeld gaat 70% van de mensen na beoordeling door naar hulp binnen GGZ WNB. 25% wordt binnen de regio geholpen (niet zijnde GGZ WNB) en 5% gaat naar een GGZ instelling buiten de regio.

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In West-Brabant werken 18 gemeenten samen met organisaties en ervaringsdeskundigen aan een sluitende aanpak voor personen met verward gedrag. Met subsidie van ZonMw wordt uitvoering gegeven aan zeven deelprojecten, waaronder het deelproject ‘SPOR Bergen op Zoom’. Een Spoedeisende Psychiatrische Onderzoeksruimte (SPOR) is opgeleverd. Van april ’17 t/m 6 mei 2018 zijn er in totaal 140 personen met verward gedrag opgevangen, beoordeeld en doorgeleid naar de voor hen best passende behandeling of ondersteuning.

De SPOR is voorbereid met eenmalig geld vanuit de subsidie van ZonMw. De gemeente Bergen op Zoom (Centrumgemeente voor maatschappelijke opvang en beschermd wonen) heeft vanuit incidentele middelen de exploitatie voor het eerste jaar gefinancierd. Om door te kunnen gaan na april 2018 en de SPOR verder te ontwikkelen zijn extra middelen nodig.

Een extra subsidie vanuit ZonMW zorgt hiervoor.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website