Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In West-Brabant werken 18 gemeenten samen met organisaties en ervaringsdeskundigen aan een sluitende aanpak voor personen met verward gedrag. Met subsidie van ZonMw wordt uitvoering gegeven aan zeven deelprojecten, waaronder het deelproject ‘SPOR Bergen op Zoom’. Een Spoedeisende Psychiatrische Onderzoeksruimte (SPOR) is opgeleverd. Van april ’17 t/m 6 mei 2018 zijn er in totaal 140 personen met verward gedrag opgevangen, beoordeeld en doorgeleid naar de voor hen best passende behandeling of ondersteuning.

De SPOR is voorbereid met eenmalig geld vanuit de subsidie van ZonMw. De gemeente Bergen op Zoom (Centrumgemeente voor maatschappelijke opvang en beschermd wonen) heeft vanuit incidentele middelen de exploitatie voor het eerste jaar gefinancierd. Om door te kunnen gaan na april 2018 en de SPOR verder te ontwikkelen zijn extra middelen nodig.

Een extra subsidie vanuit ZonMW zorgt hiervoor.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website