Projectomschrijving

Het concept van de Psycholance kan doelmatiger en efficiënter worden ingezet.

Doel

Ambulance Amsterdam wil 24/7 passend vervoer bieden aan verwarde personen met een medische indicatie, op basis van triage door de meldkamer ambulancezorg. In ons streven om de ambulancezorg doelmatig te organiseren, zijn de verpleegkundigen van de Psycholance ook inzetbaar voor andere zorgritten. Uiteindelijk is het ons doel om zoveel mogelijk eenheden in deze dubbelfunctie te realiseren.

Werkwijze en opleiding

Om bovenstaande te realiseren, kiest Ambulance Amsterdam er voor om zelf verpleegkundigen in dienst te nemen en op te leiden in acute psychiatrie. Zij worden vervolgens ingezet om de psycholance/zorgambulance te bemensen. Daarnaast is er extra aandacht voor het verhogen van de kennis van Advanced Life Support (ALS) medewerkers. In de opleiding ligt de focus op het aanreiken van handvatten, tools en vakinhoudelijke kennis, om op een de-escalerende en professionele wijze het vervoer en de eerste triage op zich te nemen.

Subsidiemogelijkheden

Dit project heeft subsidie gekregen voor het organiseren van gepast vervoer van mensen met verward gedrag. Heeft u ook een innovatief idee voor gepast vervoer van mensen met verward gedrag? Dan komt u wellicht in aanmerking voor subsidie.

Bekijk de subsidiemogelijkheden

   

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website