Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Regio Twente is al enige jaren actief in de aanpak van overlast door mensen met verward gedrag. Sinds 2014 hebben de Twentse bestuurders dit thema geprioriteerd in de regionale veiligheidsstrategie. Dit betekent dat een brede expertgroep van professionals, maar ook ervaringsdeskundigen (inmiddels medewerkers GGZ), onder leiding van burgemeester A. Raven (gemeente Hellendoorn), werkt aan verschillende oplossingsrichtingen.

 

Eén daarvan is de pilot '10 in Twente' welke beoogt de regie informatie-uitwisseling te verbeteren in de persoonsgerichte aanpak van de zwaarste casuïstiek van mensen met verward gedrag.

 

Daarnaast zijn projecten in uitvoering welke toezien op een crisisopvangplek bij de GGZ-instelling, de gedragsaanwijzing (huursector), het Regionaal Forensisch Psychiatrisch Netwerk (RFPN) en privacy-wetgeving.

 

Het project loopt door tot en met 2018. De Twentse gemeenten hebben uitgesproken zich de komende periode vooral te willen richten op het stimuleren van de lokale aanpak ('blauwdruk') van mensen met verward gedrag. Hoe pakken gemeenten deze casussen lokaal op? Wie voert de regie? Met welke doorzettingsmacht? In welke samenstelling? Volgens welke afspraken? Etc. Het ontwikkelen van een zogenaamde 'blauwdruk' voor de lokale aanpak is één van de doelstellingen. Voor de uitvoering van dit laatste wordt gezocht naar een regionaal inzetbare projectregisseur.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website