Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Gemeente Hoorn heeft in de regio West-Friesland de regierol m.b.t. de uitvoering van de Maatschappelijke Opvang en de openbare GGZ. Om deze taken goed uit kunnen voeren is er een regionale toekomstvisie voor kwetsbare inwoners opgesteld. De ontwikkeling van een sluitende aanpak voor personen met verward gedrag is in dit plan opgenomen. Om deze sluitende aanpak te kunnen realiseren wordt er samengewerkt met partners als politie NHN, GGD NHN, GGZ NHN en RCO de Hoofdzaak. Om de samenwerking te bevorderen wordt er onder andere een leertafel georganiseerd waarin met de partners knelpunten uit de praktijk worden vertaald naar (aanpassingen in) beleid. De partners worden ook uitgenodigd om gezamenlijk na te denken over de realisatie van passende ondersteuning en een maatschappelijk steunsysteem op wijkniveau oftewel de ‘GGZ in de wijk’. De uitkomsten van beide bijeenkomsten met als basis de negen bouwstenen van het landelijk Schakelteam dienen als input voor het uiteindelijke projectplan ‘Sluitende aanpak personen met verward gedrag in de regio West-Friesland’

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website