Projectomschrijving

De Deventer aanpak van verward gedrag is nog niet geheel sluitend waar het gaat om bouwsteen 3: vroegtijdige signalering.

Mental Health First Aid

De interventie die de gemeente Deventer in wil zetten om deze bouwsteen te versterken is Mental Health First Aid (MHFA). In deze cursus leren professionals en burgers eerste hulp te bieden aan mensen met (beginnende) psychische problemen en verward gedrag.

Doel

Doel van het project is om:

  • het kennisniveau over psychische aandoeningen te vergroten
  • stigma tegen te gaan
  • handelingsvaardigheid te vergroten

Werkwijze

In 12 trainingen worden 120 tot 180 cursisten in Deventer geschoold in MHFA. Om duurzame borging
te realiseren worden aandachtsfunctionarissen ingezet. Daardoor vindt kennisoverdracht niet alleen
plaats gedurende het project, maar ook na afloop. Zo kunnen ook nieuwe groepen professionals en
burgers profiteren van dit project.

Samenwerking

In de uitvoering van dit project werkt de gemeente Deventer samen met Impluz, onderdeel van de
Dimence Groep en licentienemer van MHFA Nederland.

Subsidiemogelijkheden

Dit project heeft subsidie gekregen voor het in de praktijk toepassen van één of meer van de 9 bouwstenen voor een lokale goed werkende aanpak van verward gedrag. Heeft u ook een idee om samen met andere organisaties de hulp voor mensen met verward gedrag en hun omgeving te verbeteren? Dan komt uw projectidee wellicht in aanmerking voor subsidie.

Bekijk de subsidiemogelijkheden

   

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website