Projectomschrijving

Het project ‘Samenwerking ggz en werk & inkomen (W&I) in de Achterhoek’ is een vervolg op het project ‘Samenwerking ggz en W&I, de eerste stappen in de praktijk’. In dit project hebben de samenwerkende partijen GGNet, UWV en de Sociale Dienst Oost Achterhoek (SDOA) een geïntegreerde intake ggz en werk & inkomen ontwikkeld. Het vervolg richt zich op actieonderzoek.

Doel

Om ook buiten de regio tot kennisdeling te komen en het project tot groei te doen laten komen zal actieonderzoek gedaan worden. Ggz en W&I hebben als doel een effectieve en efficiënte behandeling in te zetten voor de ggz cliënt. Door de juiste inzet van behandelinstrumenten kan er korter behandeld worden en wordt er samen gewerkt aan het verminderen van de wachtlijsten in de zorg. Het actieonderzoek zal ingezet worden voor het onderdeel 'inzet van ervaringsdeskundigheid', waarbij specifiek aandacht wordt besteed aan een gezamenlijke definitie van “inzet van ervaringsdeskundigheid” en de voorwaarden die hier regionaal aan gesteld kunnen worden.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website