Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Met dit project wilden we de complexe casussen eerder in beeld zien te krijgen. Zodat we niemand zouden missen en in de toekomst tijdig in actie kunnen komen om te voorkomen dat een persoon met verward gedrag, zijn naasten en leefomgeving onnodige schade oplopen.

 

Voor het dit project hebben we álle E33- en E14 meldingen die de politie registreerde in de periode april 2017 t/m maart 2018 bekeken om een beeld te krijgen van de incidenten en de zorg die al aan betrokken geboden werd.

Bij het Triage-overleg waren vertegenwoordigers van het Veiligheidshuis, de politie, de verslavingszorg en de crisisdienst van de ggz aanwezig. We kwamen wekelijks samen.

Samenwerking bewerkstelligen om risicovolle casussen vroegtijdig in beeld te krijgen is gelukt.

 

Wekelijks bespreken van meldingen blijkt een efficiënte en effectieve aanpak om risicovolle casussen tijdig in beeld te krijgen.

 

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Samenwerking bewerkstelligen om risicovolle casussen vroegtijdig in beeld te krijgen is gelukt.

 

Wekelijks bespreken van meldingen blijkt een efficiënte en effectieve aanpak! Niet alleen om risicovolle casussen tijdig in beeld te krijgen, maar ook als instrument om casussen te monitoren en herhalingen waar te nemen.

 

Door het goed vastleggen van alle gegevens was het mogelijk om het effect van deze samenwerking in tijd uit te drukken. Waar de casussen die in 2016 waren besproken na 1-2 weken bekend raakten binnen de GGZ, was dat in de looptijd van deze interventie teruggebracht tot gemiddeld 4 dagen. De afstand tussen de GGZ en de politie is daarmee kleiner geworden.

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Samenwerken in het Veiligheidshuis: triage en toeleiding bij personen met verward gedrag.

 

Doel van het project

Voorkomen dat de persoon met verward gedrag, hun naasten en leefomgeving onnodige schade oplopen en/of dat de kans op escalatie toeneemt doordat meldingen niet adequaat opgevolgd worden en daardoor niet de juiste hulp wordt geboden.

De meldingen die de politie vastlegt over incidenten met personen met verward gedrag, worden nu hoofdzakelijk als registratie voor politie-inzet gebruikt. In dit project willen we deze meldingen gebruiken voor triage en toeleiding, zorgen dat deze informatie bijdraagt aan een sluitende aanpak.

 

Doelgroep waar het project zich op richt

Het Veiligheidshuis en GGNet en daarmee ook dit project, zijn vooral gericht op cliënten uit de categorieën III en IV zoals door het Aanjaagteam beschreven. Maar ook meldingen over cliënten uit de categorieën I en II, of meldingen waarbij nog volledig onduidelijk is tot welke categorie ze op dat moment gerekend kunnen worden, worden in dit project getriageerd. In ieder geval vind triage plaats bij alle meldingen van mensen met verward gedrag waarvan de politie een E33 melding heeft geregistreerd.

 

Waar vind het project plaats en wie zijn de deelnemers.

Initiatiefnemers en verantwoordelijk voor aanvraag en uitvoering van dit project zijn Veiligheidshuis Noord en Oost Gelderland en GGNet. De werkgebieden van het Veiligheidshuis en GGNet overlappen elkaar grotendeels. Het project wordt uitgevoerd in een van de vier “kamers” van het Veiligheidshuis, de Veiligheidskamer Achterhoek. Een gebied met ongeveer 300.000 inwoners. Het bestaat uit 8 gemeenten (Berkelland, Bronckhorst, Winterswijk, Oost Gelre, Oude IJsselstreek, Montferland, Aalten en Doetinchem).

 

Eindpunten van het project.

De in de Veiligheidskamer Achterhoek samenwerkende partijen hebben een werkwijze ontwikkeld waardoor ze snel en adequaat reageren op meldingen over personen met verward gedrag.

Alle meldingen zijn gemonitord op inhoud en afhandeling. Opgedane kennis en ervaring is geëxpliciteerd, geëvalueerd en verwerkt in de aanpak. De ervaringen en resultaten kunnen worden gedeeld en overgedragen.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website