Projectomschrijving

In wet BOPZ bestaat de mogelijkheid om een patiënt niet op te nemen, maar afspraken te maken. Zolang deze afspraken nagekomen worden, wordt de patiënt niet opgenomen. Door deze persoonsgerichte aanpak komt de patiënt meer centraal te staan dan bij een opname.

Doel: crises, escalaties en recidieven voorkomen

Deze mogelijkheid, de zogenaamde Voorwaardelijke machtiging, willen we vroeger gaan inzetten. Hulpverleners moeten tijdig aan deze optie gaan denken, om te voorkomen dat een casus vastloopt. Daarmee hopen we crises, escalaties en recidieven te voorkomen, zodat minder dagen opname nodig zijn. Een goede samenwerking tussen alle bij de behandeling en begeleiding betrokken partijen is hierbij essentieel.

Anticiperen op nieuwe wetgeving

Met het vaker inzetten van de Voorwaardelijke machtiging anticiperen we op de nieuwe wetgeving die de BOPZ gaat vervangen: de Wet Verplichte geestelijke gezondheidszorg. Die maakt het straks mogelijk om ook verplichte zorg buiten een instelling op te leggen.

Beweging in kwetsbaarheid

Van januari tot en met juni 2021 besteedden we onder de noemer Beweging in kwetsbaarheid aandacht aan verschillende thema’s die bijdragen aan een meer inclusieve samenleving voor (psychisch) kwetsbare mensen. Met een maandelijkse talkshow, podcasts en publicaties.

Studiemiddag en projectboek

Op donderdag 7 juni 2018 verzamelden zich bijna 90 belangstellenden in de Raadszaal van het gemeentehuis van Doetinchem voor de resultaten van 3 projecten in Veiligheidskamer Achterhoek. Projectleider Eddy Adolfsen had voor deze middag 5 sprekers uitgenodigd die vanuit hun eigen achtergrond reageerden en reflecteerden op de resultaten van de projecten: Wie zijn eigenlijk die ‘personen met verward gedrag’? Hoe vaak hebben zij al zorg? Wanneer is er meer nodig? Hoe kunnen we de gezamenlijke aanpak rondom deze mensen beter organiseren?

> Lees de reacties en bestel gratis het projectboek

Meer informatie

Subsidiemogelijkheden

Dit project heeft subsidie gekregen voor het in de praktijk toepassen van één of meer van de 9 bouwstenen voor een lokale goed werkende aanpak van verward gedrag. Heeft u ook een idee om samen met andere organisaties de hulp voor mensen met verward gedrag en hun omgeving te verbeteren? Dan komt uw projectidee wellicht in aanmerking voor subsidie.

Bekijk de subsidiemogelijkheden

   

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website