Projectomschrijving

Wijkteams hebben een belangrijke rol in het signaleren en begeleiden van kwetsbare mensen, maar deze rol komt nog onvoldoende uit de verf.

Doel

Naast het verbeteren van de samenwerking tussen de verschillende partijen, zetten we in op het vergroten van kennis in wijkteams in Zaanstad en Purmerend:

  • hoe herken je signalen van verwardheid
  • wat kan je vervolgens doen
  • wie schakel je in
  • hoe zorg je ervoor dat mensen passende hulp krijgen

Werkwijze

De wijkteams worden hierbij ondersteund door het pilotteam, dat bestaat uit spv’ers, presentiewerkers en ervaringsdeskundigen. De taken rondom een casus en wie deze uitvoert, worden in overleg met het wijkteams vastgelegd in een begeleidingsplan. De wijkteams en het pilotteam worden getraind en gecoacht in de nieuwe manier van werken.

Subsidiemogelijkheden

Dit project heeft subsidie gekregen voor het in de praktijk toepassen van één of meer van de 9 bouwstenen voor een lokale, sluitende aanpak van verward gedrag. Heeft u ook een idee om samen met andere organisaties de hulp aan mensen met verward gedrag en hun omgeving te verbeteren? Dan komt u wellicht in aanmerking voor subsidie.

Bekijk de subsidiemogelijkheden

   

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website