Projectomschrijving

Doel

In de regio’s Utrecht en West-Brabant wordt een monitor ‘Personen verward gedrag’ ontwikkeld. Deze regionale pilots zijn bedoeld ter ondersteuning van het regionaal en lokaal beleid met betrekking tot personen met verward gedrag.

Werkwijze

In de 2 pilotregio’s wordt op basis van verschillende regionale gegevensbronnen (o.a. politie, ambulance en GGD meldpunten) een beschrijving gegeven van (de omvang van) de groep personen met verward gedrag en de onderliggende problematiek. Deze beschrijvingen leveren samen met de leerervaringen van het ontwikkelingsproces van deze monitor handvatten en tools voor andere regio’s die de monitoring van personen met verward gedrag willen versterken ten behoeve van regionaal en lokaal beleid.

Samenwerking

De pilots worden uitgevoerd in een samenwerkingsverband tussen RIVM, het Trimbos-instituut, de Praktijk Index, GGD regio Utrecht en GGD West-Brabant.

Meer informatie

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website