Projectomschrijving

In West-Brabant werken 18 gemeenten samen met organisaties en ervaringsdeskundigen aan een sluitende aanpak voor personen met verward gedrag. Er zijn 7 deelprojecten in uitvoering, waaronder het deelproject ‘escalatiemodel ontwikkelen’. Tot nu toe zijn een handreiking, een universele regiekaart en een implementatieplan opgeleverd. Meer tijd en inzet is nodig om het project af te ronden.

Doel

Met dit project wordt het West-Brabantse de-escalatiemodel in de 18 gemeenten ingevoerd. Belangrijke voordelen van invoering in alle gemeenten zijn de heldere afspraken en eenduidige taal in de samenwerking tussen lokale én regionale partners die werkzaam zijn in de domeinen Sociaal, Zorg en Veiligheid. Hiermee draagt het bij aan de sluitende aanpak voor personen met verward gedrag en geeft het mede invulling aan de bouwstenen: preventie en levensstructuur, vroegtijdige signalering, melding, beoordeling risicotaxatie, passende ondersteuning en zorg en informatievoorziening.

Subsidiemogelijkheden

Dit project heeft subsidie gekregen voor het in de praktijk toepassen van één of meer van de 9 bouwstenen voor een lokale goed werkende aanpak van verward gedrag. Heeft u ook een idee om samen met andere organisaties de hulp voor mensen met verward gedrag en hun omgeving te verbeteren? Dan komt uw projectidee wellicht in aanmerking voor subsidie.

Bekijk de subsidiemogelijkheden

   

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website