Projectomschrijving

Doel

Door middel van dit project wordt geïnvesteerd in een eenvoudige en sluitende meldpunt-infrastructuur voor kwetsbare inwoners in de regio. Het project beoogd de samenhang tussen de bestaande meldfuncties te verbeteren. Daarnaast worden eventuele lacunes in het aanbod in kaart gebracht (bijvoorbeeld de doelgroep en 24/7 bereikbaarheid). Die analyse kan ertoe leiden dat een bestaand meldpunt wordt uitgebreid of dat er een nieuw meldpunt wordt opgericht. Het uiteindelijk doel is dat signalen over kwetsbare inwoners snel en adequaat worden opgepakt en correct doorgeleid.

Werkwijze

Het project bestaat uit 3 fasen:

  1. Inventarisatie van lokale en regionale meldpunten in de 15 regiogemeenten, aansluiten op ontwikkelingen, landelijke nummer meldingen verward gedrag en meldpunt Wet verplichte GGZ
  2. Uitvoeren pilots en regionaal meldpunt
  3. Verbetervoorstellen voorleggen voor regionale uitrol en communicatie

Meer informatie en andere lopende projecten

Dit project heeft subsidie gekregen voor het implementeren van de Wet verplichte ggz (Wvggz) die van kracht is vanaf 1 januari 2020. Bekijk de andere lopende projecten en krijg meer informatie over de Wvggz. 

Meer informatie en lopende projecten

   

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website