Projectomschrijving

Het Regionaal Forensisch Psychiatrisch Netwerk Oost Nederland (RFPN) bestaat sinds 2013, gemiddeld worden 100 cliënten per jaar behandeld. De doelgroep voor het RFPN wordt gevormd door mensen met een ernstige psychiatrische of psychische handicap, vaak in combinatie met psychosociale problematiek, die in aanraking zijn gekomen met de strafketen, of waarvan verwacht wordt dat ze daarmee in aanraking zullen komen, waarbij men lokaal geen adequate oplossing vond of denkt te vinden.

Doel

Het RFPN richt zich in haar casusoverleg op het realiseren van een integrale persoonsgerichte aanpak met een beschreven plan van aanpak, waarin adequaat op- en afgeschaald wordt. De unieke combinatie van kennis uit zowel de zorg- als de strafketen over regelgeving én plaatsingsmogelijkheden vormt een cruciaal (gebleken) onderdeel in de sluitende aanpak. Met de subsidie kan het RFPN met 24 maanden voortgezet worden en deze periode gebruikt worden voor draagvlak binnen Oost Nederland voor structurele borging vanaf 2019.

Resultaat

Gemeenten in Oost-Nederland, het OM en de politie hebben bij de veiligheidsstrategie Oost-Nederland 2015-2018 de structurele borging van het Regionaal Forensisch Psychiatrisch Netwerk als opdracht opgenomen. Met subsidie van ZonMw is onderzocht hoe borging gerealiseerd kan worden. Borging is niet nodig omdat veiligheidshuizen in Oost-Nederland inmiddels zelf voldoende expertise hebben.

Mede als gevolg van acties van het aanjaag- en schakelteam waren er sinds de start van de pilot 3 ontwikkelingen in Oost-Nederland:

  1. In alle veiligheidshuizen is een vorm van casusoverleg gekomen, waarin casuïstiek van het Regionaal Forensisch Psychiatrisch Netwerk behandeld kan worden omdat ggz- en lvb-expertise beschikbaar zijn.
  2. In casus overleggen is steeds meer expertise aanwezig om oplossingen te vinden voor complexe problemen. Kennis, kunde, capaciteit en doorzettingskracht zijn een vereiste. De vliegende brigade en de handelingsbank hebben hieraan bijgedragen.
  3. De door het schakelteam opgeleverde opschalingsmethodiek: de lokale doorzettingskracht,  zorgt ervoor dat  in elke gemeente een oplossing gevonden en zo nodig geforceerd kan worden.

Om bovenstaande redenen heeft het Regionaal Forensisch Psychiatrisch Netwerk zichzelf naar verloop van tijd ‘overbodig’ gemaakt. Daarom is het Regionaal Forensisch Psychiatrisch Netwerk per 1 februari 2019 gestopt.

Beweging in kwetsbaarheid

Van januari tot en met juni 2021 besteedden we onder de noemer Beweging in kwetsbaarheid aandacht aan verschillende thema’s die bijdragen aan een meer inclusieve samenleving voor (psychisch) kwetsbare mensen. Met een maandelijkse talkshow, podcasts en publicaties.

Subsidiemogelijkheden

Dit project heeft subsidie gekregen voor het in de praktijk toepassen van één of meer van de 9 bouwstenen voor een lokale, sluitende aanpak van verward gedrag. Heeft u ook een idee om samen met andere organisaties de hulp aan mensen met verward gedrag en hun omgeving te verbeteren? Dan komt u wellicht in aanmerking voor subsidie.

Bekijk de subsidiemogelijkheden

   

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website