Projectomschrijving

Niet alle mensen die als gevolg van psychische of psychosociale problemen in crisis raken en acuut zorg- en/of opvang nodig hebben, kunnen daarvoor terecht in de ggz. Natuurlijk moeten er ook voor de mensen die niet terecht kunnen in de ggz voldoende goede crisisvoorzieningen beschikbaar zijn.

Doel

Deze pilot wil de beschikbaarheid van voldoende en voldoende gedifferentieerde crisisvoorzieningen realiseren en verbeteren. Een regiecentrum draagt zorg voor melding, beoordeling, risicotaxatie en zorgtoewijzing voor cliënten van de maatschappelijke zorg in crisis. Via het in te richten Regiecentrum worden cliënten indien nodig toegeleid naar een van de verschillende varianten van crisisopvang: Crisisinterventie Thuis, Acute Opvang op Maat of Bed met Toezicht.

Samenwerkingspartners

Hiertoe werken de gemeenten van de regio Maastricht/Heuvelland, zorgaanbieders uit de ggz en de maatschappelijke zorg en cliënten en ervaringsdeskundigen samen.

Subsidiemogelijkheden

Dit project heeft subsidie gekregen voor het in de praktijk toepassen van één of meer van de 9 bouwstenen voor een lokale goed werkende aanpak van verward gedrag. Heeft u ook een idee om samen met andere organisaties de hulp voor mensen met verward gedrag en hun omgeving te verbeteren? Dan komt uw projectidee wellicht in aanmerking voor subsidie.

Bekijk de subsidiemogelijkheden

   

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website