Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De Noord-Limburgse gemeenten (Beesel, Bergen, Gennep, Horst aan de Maas, Peel en Maas, Venlo en

Venray) werken gezamenlijk aan de totstandkoming van een sluitende aanpak voor personen met verward

gedrag. Onderdeel van deze aanpak is het vormgeven van een herstelvoorziening.

Dit project richt zich op de ontwikkeling van een Herstelhuis in de regio Noord-Limburg, samen met het

Zelfregiecentrum, Vincent van Gogh en Buro Andersom.

Een Herstelhuis is een laagdrempelige herstel-voorziening, toegankelijk voor alle inwoners in Noord-

Limburg met een zorgvraag. Vanuit een op herstel gerichte visie waarin eigen kracht en regie centraal

staat kan iemand tot rust komen, waardoor zwaardere vormen van zorg (zoals opname) kunnen worden

voorkomen. Het betreft een voorziening waarbij op basis van behoefte een luisterend oor wordt geboden,

een gesprek wordt aangegaan, passende ondersteuning wordt geboden en/ of wordt toegeleid naar een

mogelijk vervolgtraject.

Mensen kunnen zelf bij deze herstelvoorziening aankloppen of personen kunnen worden doorverwezen.

Het Herstelhuis opent op 1 september 2019 zijn deuren.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website