Projectomschrijving

De Noord-Limburgse gemeenten werken gezamenlijk aan de totstandkoming van een sluitende aanpak voor personen met verward gedrag. Onderdeel van deze aanpak is het vormgeven van een herstelvoorziening.Dit project richt zich op de ontwikkeling van een Herstelhuis in de regio Noord-Limburg, samen met het Zelfregiecentrum, Vincent van Gogh en Buro Andersom.

Herstelhuis

Een Herstelhuis is een laagdrempelige herstel-voorziening, toegankelijk voor alle inwoners in Noord-Limburg met een zorgvraag. Vanuit een op herstel gerichte visie waarin eigen kracht en regie centraal staat kan iemand tot rust komen, waardoor zwaardere vormen van zorg (zoals opname) kunnen worden voorkomen. Het betreft een voorziening waarbij op basis van behoefte een luisterend oor wordt geboden, een gesprek wordt aangegaan, passende ondersteuning wordt geboden en/of wordt toegeleid naar een mogelijk vervolgtraject. Mensen kunnen zelf bij deze herstelvoorziening aankloppen of personen kunnen worden doorverwezen.

Subsidiemogelijkheden

Dit project heeft subsidie gekregen voor het in de praktijk toepassen van één of meer van de 9 bouwstenen voor een lokale goed werkende aanpak van verward gedrag. Heeft u ook een idee om samen met andere organisaties de hulp voor mensen met verward gedrag en hun omgeving te verbeteren? Dan komt uw projectidee wellicht in aanmerking voor subsidie.

Bekijk de subsidiemogelijkheden

   

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website