Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Vanaf november 2016 is er op provinciaal niveau een projectleider actief. De opdracht van deze projectleider is om initiatieven aan te jagen c.q. te coördineren op het gebied van de negen geformuleerde bouwstenen om tot een sluitende ketenaanpak voor personen met verward gedrag in Limburg te komen. De financiering van deze projectleider is eind 2018 geëindigd (liep gelijk op met opheffing landelijk schakelteam). Echter de provinciale stuurgroep personen met verward gedrag acht het voortzetten van de inzet van deze projectleider nadrukkelijk gewenst. Dit gelet op de fase waarin een aantal initiatieven zich op dit moment bevindt alsook kijkend naar een aantal nieuwe opgaven waarvoor partners in Limburg staan, zoals de Wet verplichte GGZ, ketenveldnorm en acute psychiatrie. Met deze subsidieaanvraag beogen wij de inzet van de projectleider voort te kunnen zetten tot eind 2019.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website