Projectomschrijving

Het project ‘Verwarring al om?!’ streeft in Drenthe naar een betere en eerdere herkenning van mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB), een niet aangeboren hersenletsel (NAH) of een autisme spectrum stoornis (ASS), waardoor aansluiting op ondersteuning en zorg voor deze doelgroepen gerealiseerd wordt. Het project richt zich op informatie, advies en ondersteuning in het sociale domein.

Doel

Het doel is een preventieve werking om overlast van mensen met verwarde gedrag vroegtijdig te signaleren en te kunnen ondersteunen.

Werkwijze

De aanpak van het project kent 4 onderdelen:

  1. Ontwikkelen van herkenningskaartjes voor het signaleren van verward gedrag
  2. Training, intervisie en advies regio breed: LVB, NAH en ASS
  3. Experiment ‘outreachende specialistische kennis’ op straat
  4. Sociaal uitzendbureau ervaringsdeskundigen Drenthe

Meer informatie

Subsidiemogelijkheden

Dit project heeft subsidie gekregen voor het in de praktijk toepassen van één of meer van de 9 bouwstenen voor een lokale, sluitende aanpak van verward gedrag. Heeft u ook een idee om samen met andere organisaties de hulp aan mensen met verward gedrag en hun omgeving te verbeteren? Dan komt u wellicht in aanmerking voor subsidie.

Bekijk de subsidiemogelijkheden

   

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website