Projectomschrijving

In de wijk Zeist-Noord zijn in een proeftuin goede ervaringen opgedaan met ‘gebiedsgericht werken ggz’. Gebiedsgericht werken betekent dat we binnen de wijk op maat en integraal zorg en ondersteuning geven aan mensen met verward gedrag.

Doel

We willen deze manier van werken implementeren in de andere 4 wijken van Zeist en daarmee de aansluiting tussen sociaal domein en ggz als integrale werkwijze voor heel Zeist neerzetten. Daarmee vergroten we de inclusie van mensen in de eigen omgeving. Andere doelen van het project zijn de verdere verbetering van de werkwijze en het versterken van de sociale infrastructuur in de wijken. In juli 2020 hebben we de doelen gerealiseerd.

Samenwerkingspartners

  • Abrona
  • Altrecht
  • Jellinek
  • Kwintes
  • MeanderOmnium
  • Steunpunt GGZ Zeist
  • Gemeente Zeist
  • Zilveren Kruis

Subsidiemogelijkheden en projecten

Dit project heeft subsidie gekregen voor het opzetten en/of de organisatie van integrale zorg en ondersteuning voor mensen met verward gedrag (jongeren of volwassenen). Wilt u hier ook mee aan de slag? Bekijk dan ter inspiratie de lopende projecten en de subsidiemogelijkheden.

Bekijk de lopende projecten en de subsidiemogelijkheden

   

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website