Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Binnen get verzorgingsgebied van RAV IJsselland (Noord-West Overijssel) worden wij als ambulancedienst in toenemende mate geconfronteerd met verwarde en/of psychiatrische patiënten. Dit mede door terugtrekkende andere hulpverleners en afname van klinische plaatsen. Tel hierbij op dat een groot deel van de ambulancebemanning onvoldoende kennis en vaardigheden bezit ten aanzien van deze patiënten populatie.

 

Wij zijn dan ook aan het zoeken geweest hoe wij deze kennis en kunde op peil zouden kunnen brengen zodat ook deze populatie goede ambulancezorg kan ontvangen.

 

De inhoud van de zorgvragen waarmee wij geconfronteerd worden is divers:

•Verward en agressief gedrag waardoor zorgvrager een gevaar voor zichzelf en/of omstanders kan vormen;

•Psychoses;

•Bewustzijnsdalingen;

•Automutilatie.

 

De zorgvragen van/voor verwarde en/of psychiatrische patiënten komen op verschillende manieren binnen:

•112 meldingen afkomstig van patiënten zelf , familie of derden;

•Vervoer van patiënten met een In Bewaring Stelling (IBS) dan wel Rechterlijke Machtiging (RM);

•Interklinisch vervoer bijvoorbeeld van psychiatrische instelling naar een afdeling Spoedeisen Hulp in een algemeen ziekenhuis;

•Vervoer naar opnemende instelling bijvoorbeeld vanaf straat, openbare ruimte, (t)huisadres of instelling.

 

De volgende doelen hebben wij geformuleerd:

Dit project heeft als hoofddoel ogen dat meer, beter passende kennis en kunde binnen de rijdienst aanwezig is waardoor patiënten met verward en/of psychiatrisch gedrag adequaat benaderd en begeleid kunnen worden.

Subdoelen die worden onderscheiden zijn:

•De ambulancehulpverlener kan verward en/of psychiatrisch gedrag herkennen en is in staat somatische oorzaken uit te sluiten (bijvoorbeeld ontregelde diabetes);

•De ambulancehulpverlener kan met verwarde en/of psychiatrische patiënt op de juiste manier communiceren (bijvoorbeeld directief versus empathisch);

•De ambulancehulpverlener heeft algemene kennis van psychiatrische ziektebeelden;

•De ambulancehulpverlener is in staat de-escalerend op te treden in situaties met verwarde personen en omstanders;

•De ambulancehulpverlener is in staat het juiste vervolgtraject op te starten en/of de juiste organisatie in te schakelen;

•De ambulancehulpverlener registreert op juiste wijze onderzoek in behandeling in het Elektronisch Dossier Ambulancezorg (EDAZ);

•De ambulancehulpverlener heeft kennis van de sociale kaart van de desbetreffende regio op het gebied van acute psychiatrie.

 

Om bovenstaande te bereiken hebben we een drietal scholingen c.q. trainingen voor ogen. Hierbij willen wij een deel van onze mensen opleiden tot ambassadeur. Dit betekent per post een ambulancechauffeur en een ambulanceverpleegkundige die extra kennis en vaardigheden op heeft gebouwd en deze binnen zijn eigen team kan verspreiden.

 

De te plannen scholingen/trainingen:

 

Thema-avond tezamen met medewerkers van de IHT (voorheen crisisdienst) uit eigen regio.

Gedurende een 2,5 uur durende scholing willen wij kennis overdragen ten aanzien van de verwarde en/of psychiatrische patiënt. Om ook de specifieke mogelijkheden helder te krijgen waar wij patiënten kunnen aanbieden of onderbrengen en wat de overlegmogelijkheden zijn, wordt deze scholing per regio aangeboden. Deze scholing wordt verplicht gesteld voor alle medewerkers uit de ALS en BLS - rijdienst

 

Thema avond tezamen met de FOCUS groep

Gedurende een 2 uur durende scholing (en training) wordt samen met de FOCUS groep ervaringen uitgewisseld over hoe psychiatrische patiënten behandelingen in het verleden hebben ervaren. Hierdoor krijgen wij als hulpverleners een spiegel voorgehouden wat (eventuele) handelingen en/of bejegening voor deze specifieke patiënt heeft betekend. Deze scholing wordt driemaal gegeven en is toegankelijk voor 16 personen per keer. (Zie ook bijlage voor informatiefolder).

 

Scholing Zorg rondom de verwarde patiënt (Academie voor Ambulancezorg)

Per (hoofd) standplaats wordt één ambulancechauffeur en één ambulanceverpleegkundige gevraagd om deze training te volgen. Dit in het kader van een ambassadeursfunctie oor de eigen standplaats. (zie factsheet Academie voor Ambulancezorg voor nadere informatie).

 

 

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website