Projectomschrijving

Binnen RAV IJsselland is het project 'deskundigheidsbevordering medewerkers rijdienst RAV IJsselland inzake patiënten met verward en/of psychiatrisch gedrag' opgestart.

Doel

Het doel is meer kennis en kunde aanwezig laten zijn binnen de rijdienst waardoor mensen met verward en/of psychiatrisch gedrag meer adequaat bejegend en begeleid kunnen worden.

Werkwijze

Naast het verhogen van deze kennis en kunde krijgt een zestiental collegae een aanvullende opleiding zodat zij aan de ene kant een ambassadeursfunctie kunnen vervullen voor hun eigen team en aan de andere kant een signalerende functie kunnen vervullen (zowel intern als extern).
Voor het lopende project wordt ingezet op een drietal pijlers:

  • Thema avonden met ervaringsdeskundigen, bijvoorbeeld (ex-)patiënten, met aan de dit onderwerp gerelateerde toestandsbeelden (verslaving, psychose, et cetera)
  • Thema avonden met de lokale IHT teams
  • Eendaagse scholing voor ambassadeurs (Academie voor Ambulancezorg)


Meer informatie

Subsidiemogelijkheden

Dit project heeft subsidie gekregen voor het in de praktijk toepassen van één of meer van de 9 bouwstenen voor een lokale goed werkende aanpak van verward gedrag. Heeft u ook een idee om samen met andere organisaties de hulp voor mensen met verward gedrag en hun omgeving te verbeteren? Dan komt uw projectidee wellicht in aanmerking voor subsidie.

Bekijk de subsidiemogelijkheden

   

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website