Projectomschrijving

Voor een sluitende aanpak is effectief samenwerken noodzakelijk. Dit komt niet vanzelf tot stand. Partijen, zowel bestuurders als professionals, kennen elkaar en elkaars werkprocessen vaak onvoldoende. Ook hebben niet alle partijen een duidelijk beeld van de wijze waarop zij zelf een bijdrage kunnen leveren aan de sluitende aanpak. De geografische afstanden in de regio Hollands Midden zijn groot. Ook hierdoor is een extra impuls voor de integrale samenwerking noodzakelijk.

Doel

Dit programma heeft als belangrijkste doel het realiseren van een sluitende keten van passende zorg en ondersteuning voor personen met verward gedrag in de regio Hollands Midden. De ambitie van dit programma is: ‘Afstanden verkleinen en relaties versterken’.

Werkwijze

Nadat we in de eerste fase een 'acute basisketen' realiseerden maken we nu 'de beweging naar voren', naar vroegsignalering en preventie; de wijken in. In projecten (o.a. vervoer en crisiskaart) werken we concreet aan verbetering van het aanbod.

Bereikte resultaten

  • De inbreng van cliënten is in het programma en in alle projecten vanuit het programma verankerd;
  • De samenwerking tussen zorg, sociaal domein en veiligheid is verbeterd;
  • Drie regionale conferenties hebben gezorgd voor kennis uitwisseling en leren
  • Op alle bouwstenen zijn projecten en initiatieven gestart en afgerond;
  • In de regio is de Psychiatrische Eerste Hulp en de beoordelingslocatie/uitvalsbasis voor het crisisdienst GGZ in het Groene Hartziekenhuis gerealiseerd
  • Er zijn diverse pilots gedraaid ter verbetering van ongevraagde zorg, preventie en vroegtijdige signalering
  • In de regio zijn circa 250 professionals getraind in hoe zij mensen met verward gedrag moeten herkennen en bejegenen.

Beweging in kwetsbaarheid

Van januari tot en met juni 2021 besteedden we onder de noemer Beweging in kwetsbaarheid aandacht aan verschillende thema’s die bijdragen aan een meer inclusieve samenleving voor (psychisch) kwetsbare mensen. Met een maandelijkse talkshow, podcasts en publicaties.

Beweging in kwetsbaarheid

Van januari tot en met juni 2021 besteedden we onder de noemer Beweging in kwetsbaarheid aandacht aan verschillende thema’s die bijdragen aan een meer inclusieve samenleving voor (psychisch) kwetsbare mensen. Met een maandelijkse talkshow, podcasts en publicaties.

Meer informatie

Subsidiemogelijkheden

Dit project heeft subsidie gekregen voor het in de praktijk toepassen van één of meer van de 9 bouwstenen voor een lokale, sluitende aanpak van verward gedrag. Heeft u ook een idee om samen met andere organisaties de hulp aan mensen met verward gedrag en hun omgeving te verbeteren? Dan komt u wellicht in aanmerking voor subsidie.

Bekijk de subsidiemogelijkheden

   

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website