Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Herstellen doe je het best in eigen omgeving. Daarom wonen steeds meer mensen die gebruik maken van GGZ-zorg in de wijk. Mensen met een psychische kwetsbaarheid zien het onderhouden van goed contact met buren en naasten als een belangrijk onderdeel van hun herstel. Toch lukt het niet altijd om tot een goed contact met buren te komen, en te onderhouden. Eén van de belangrijkste oorzaken hiervan is de aanwezigheid van stigma(‘s). Het projectplan dat hier voor u ligt is samengesteld om stigma’s in de wijk te verhelpen en het contact tussen een kwetsbare inwoner en buurtbewoners te verbeteren. Het uitgangspunt is dat iedereen zich thuis kan voelen in eigen wijk.

 

In de Regio Midden IJssel/ Oost Veluwe wordt sinds drie jaar intensief samengewerkt om de zorg voor mensen met een psychische kwetsbaarheid te verbeteren. De EPA-Taskforce, een speciaal samengesteld overlegorgaan voor GGZ-zorg, speelt hierin een belangrijke rol. In de EPA-Taskforce nemen cliëntvertegenwoordigers, GGZ-zorgaanbieders, de markt-leidende zorgverzekeraar (Zilveren Kruis) en gemeenten deel.

 

De gemeente en zorgverzekeraar sluiten bij dit overleg aan als financiers. In gezamenlijkheid worden projecten opgezet die bijdragen aan zorg voor mensen die verward gedrag (kunnen gaan) vertonen. In de zomer van 2017 is een werkprogramma samengesteld waar nu volop uitvoering aan wordt gegeven. Welkom zijn in de woonomgeving vormt een belangrijk onderdeel in de totale zorgketen voor mensen met verward gedrag.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website