Projectomschrijving

De Noord-Limburgse gemeenten Beesel, Bergen, Gennep, Horst aan de Maas, Peel en Maas, Venlo en Venray gaan samenwerken om gezamenlijk te komen tot een sluitende aanpak verward gedrag. Het uitgangpunt hierin is zorg en ondersteuning dichtbij organiseren. Daarbij wordt er per bouwsteen bepaald of afspraken op lokaal, regionaal of provinciaal niveau gemaakt moeten worden. Op provinciaalniveau is de samenwerking voornamelijk gericht op acute zorg en specifiek op de bouwstenen Melding, Triage en Passend vervoer.

Samenwerkingspartners

De Noord-Limburgse gemeenten slaan nu de handen ineen om de aanpak te sluiten en de overige bouwstenen regionaal of lokaal te organiseren. Hiertoe is in samenwerking met cliënten en hun naasten maar ook uiteenlopende partners op het gebied van Zorg, Welzijn en Veiligheid een eerste verkenning gemaakt van zogenaamde ’witte vlekken’ in de aanpak.

Doel

Binnen dit project wordt gezamenlijk een plan van aanpak gemaakt om deze witte vlekken weg te nemen en andere bouwstenen te optimaliseren.

Subsidiemogelijkheden

Dit project heeft subsidie gekregen voor het opstellen van een plan van aanpak voor een sluitende aanpak van verward gedrag en het opzetten van een samenwerkingsverband. Werkt u ook een samen met andere organisaties aan een goed werkende aanpak voor mensen met verward gedrag en hun omgeving? Dan komt u misschien ook in aanmerking voor subsidie.

Bekijk de subsidiemogelijkheden

   

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website