Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Om meer inzicht te krijgen in de aard en omvang van de groep mensen met verward gedrag die zorg ontvangen van RAV’s, is het belang om het aantal en de soort zorgverleningssituaties te registreren. De ambulancezorg werkt met landelijke, eenduidige afspraken en procedures met betrekking tot registratie van zorg- en ritgegevens. De sector spreekt in dit kader over het landelijke traject managementinformatie ambulancezorg. Ambulancezorg Nederland vervult bij het maken van deze afspraken een coördinerende rol. Om de gewenste eenduidigheid te bewerkstelligen bij de registratie van de zorgverlening aan mensen met verward gedrag is het van belang dat deze registratie onderdeel wordt van deze sectorale afspraken. Het ligt in de lijn van de sectorale afspraken dat Ambulancezorg Nederland de landelijke coördinatie van de registratie van zorg verleend aan mensen met verward gedrag uitvoert. Het doel van het project is de coördinatie van het opstellen van eenduidige registratie bij de RAV’s m.b.t. vervoer van mensen met verward gedrag, conform het format van ZONmw/SiRm.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website