Projectomschrijving

Op dit moment worden er in Nederland geen specifieke statistieken bijgehouden over het vervoer van verwarde personen en de aard van hun aandoening.

Doel

Om meer inzicht te krijgen in de aard en omvang van de groep mensen met verward gedrag die zorg ontvangen van regionale ambulancevervoerders (RAV’s), is het belang om het aantal en de soort zorgverleningssituaties te registreren.

Werkwijze

De ambulancezorg werkt met landelijke, eenduidige afspraken en procedures voor registratie van zorg- en ritgegevens. Om ook de gewenste eenduidigheid te bewerkstelligen bij de registratie van deze groep, is het van belang dat deze registratie onderdeel wordt van deze sectorale afspraken. Ambulancezorg Nederland voert hiervoor de landelijke coördinatie uit.

Resultaat

Het project resulteert in:

  • Landelijk inzicht in de hoeveelheid en type zorg en vervoer van mensen met verward gedrag door RAV’s.
  • Een uniforme systematiek voor registratie en monitoring voor alle RAV’s.

Rapportage

Subsidiemogelijkheden

Dit project heeft subsidie gekregen voor het organiseren van gepast vervoer van mensen met verward gedrag. Heeft u ook een innovatief idee voor gepast vervoer van mensen met verward gedrag? Dan komt u wellicht in aanmerking voor subsidie.

Bekijk de subsidiemogelijkheden

   

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website