Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Partners van de keten acute psychiatrie en de Groninger gemeenten hebben de opvang voor personen met verward gedrag in crisissituaties verbeterd. Dit is onderdeel van een provinciebreed plan van aanpak.

Sinds april 2017 functioneert de Crisisbeoordelingslocatie (CBL) op het terrein van Lentis (GGz) in Groningen. De bezetting bestaat uit medewerkers van de 24-uurs crisisdienst van Lentis. Mensen met verward gedrag in een crisissituatie kunnen na afstemming met de CBL door de GGz, huisarts/doktersdienst, politie of de meldkamer naar de CBL komen. Als er sprake is van een strafbaar feit, veel agressie of dronkenschap, gaat de persoon nog steeds naar de politiecel. De persoon met verward gedrag wordt bij de CBL gebracht door familie/naasten, politie, ambulance of komt op eigen gelegenheid. Op basis van de beoordeling wordt besloten wat de volgende stap is: naar huis, met of zonder inschakeling van hulpverleners of een crisisopname in de psychiatrie. Gemiddeld worden per week 13 mensen beoordeeld. De CBL is inmiddels een onmisbare schakel in de keten van aanpak personen met verward gedrag.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

- De samenwerking tussen de betrokken ketenpartners is verbeterd, mede door het tweewekelijks monitoringsoverleg.

- De verschillende ketenpartners die te maken hebben met personen met verward gedrag komen bij elkaar over de vloer en leren elkaar kennen. Dit zorgt voor wederzijds begrip en verbetert de samenwerking. Dit geldt met name voor de samenwerking tussen politie, GGz en GGD, er komt meer begrip voor en kennis over elkaars werkwijze en kaders.

- Politieagenten op straat zijn zeer tevreden over de locatie. Zij kunnen veel sneller weer de straat op omdat de wachttijd is verkort t.o.v. de situatie dat personen met verward gedrag naar het cellencomplex gingen en daar werden beoordeeld.

- Personen met verward gedrag worden ten opzichte van de oude situatie sneller beoordeeld en zo nodig toegeleid naar een passend zorgkader.

- Binnen de beoordelingslocatie hebben zich tot nu toe geen grote incidenten voor gedaan.

- Opvallend is dat er nauwelijks personen naar de CBL komen van wie achteraf het beeld is dat dat niet nodig of terecht was. Verder zijn er geen signalen van andere onderdelen uit de keten dat er mensen bij hen komen, die naar de CBL verwezen moeten worden. Dit betekent dat de inschatting door verwijzers goed verloopt.

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In de provincie Groningen is een Plan van aanpak verwarde personen opgesteld door gemeenten, politie en ketenpartners. (zie aanvraag 62715). Onderdeel hiervan zijn Crisisbeoordelingskamers bij Lentis (GGz organisatie in Groningen).

De opzet en aanpak zijn afgestemd in de keten acute psychiatrie.

Hiervoor worden ruimtes verbouwd bij de kliniek van Lentis in Groningen. De eenmalige kosten (€125K) worden gedragen door de gemeenten en Lentis, de structurele kosten (personeel en huisvesting) zijn voor Lentis.

Planning is dat de CBK in maart 2017 operationeel is en vervolgens de werking ervan nauw gemonitord wordt door betrokken organisaties. Uitgangspunt is: "de CBK is van de keten".

Betrokkenheid van cliënten en naasten wordt vormgegeven door cliëntenraden, familieraden en gesprekken met ervaringsdeskundigen.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website