Projectomschrijving

De meeste inwoners vinden zelf de weg naar hulp en ondersteuning als ze dit nodig hebben. Maar er zijn ook inwoners die die hulp niet zoeken, omdat ze het niet willen of niet kunnen.

Doel

Gemeente Nieuwegein wil met diverse partners onderzoeken hoe outreachend werken in Nieuwegein vorm te geven.

Werkwijze

Dit doen we middels een pilot outreachteam Nieuwegein. Hierin werken Altrecht, Lister, Abrona en de sociaal wijkteams (Geynwijs) van de gemeente samen. In het outreachteam is ook de vrije rol naar het model van de wijk-GGD'er verankerd door de medewerker van Abrona. De pilot moet antwoord geven op de vraag of outreachend werken structureel wenselijk is, en zo ja, op welke wijze dit dan moet worden georganiseerd (formatie, deskundigheden, en bij welke organisatie(s) dit onder te brengen).

Subsidiemogelijkheden

Dit project heeft subsidie gekregen voor de implementatie en borging van een wijk-GGD’er of wijkfunctionaris. Wilt u ook een wijk-GGD'er of wijkfunctionaris aanstellen in uw gemeente? Bekijk dan de mogelijkheden voor subsidie en begeleiding.

Bekijk de subsidiemogelijkheden

   

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website