Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Specialistische jeugdhulp is ingrijpend voor gezinnen.

In ziekenhuizen worden patiënten gestimuleerd een vertrouwenspersoon mee te nemen. Voor steun, een extra stel oren en ogen en de mogelijkheid achteraf te reflecteren op het onderzoek of gesprek.In de jeugdhulp zou dit voor gezinnen net zo normaal moeten zijn.

Binnen de Jeugdhulp is de landelijke richtlijn "Samen beslissen over passende hulp" van groot belang. Dit "Samen beslissen" bereik je niet alleen door medewerkers dit te laten doen of te laten uitstralen. Dit bereik je pas echt als de cliënt ondersteund wordt en krachtig gemaakt wordt.

Om ouders en jongeren beter te begeleiden is gespecialiseerde cliëntondersteuning ontwikkeld. Een project waarin ervaringsdeskundige vrijwilligers cliënten ondersteunen in onder meer de intake fase van de zorg. De cliëntondersteuners zijn getraind om hun eigen ervaringskennis om te zetten naar ervaringsdeskundigheid. Van daaruit helpen zij cliënten met het lezen van brieven en het invullen van vragenlijsten. Maar belangrijker nog; cliënten worden geholpen om hun (intake) gesprek goed voor te bereiden. Zodat zij de juiste vragen kunnen stellen en de kansen voor gezamenlijke besluitvorming worden vergroot. Cliëntondersteuning door ervaringsdeskundigen heeft een positief effect op het zelfvertrouwen van de cliënt, het vergroot de zelfredzaamheid en het vergroot het vertrouwen in de jeugdhulp.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Om ervaringsdeskundige cliëntondersteuning te laten slagen zijn alle mogelijke randvoorwaarden in beeld gebracht en uitgevoerd.

 

Resultaten met betrekking tot de randvoorwaarden:

* Er is een trainingsmodule ontwikkeld om de vrijwilligers klaar te stomen voor hun taak als cliëntondersteuner.

* In het belang van de pilot is een groep van vier cliëntondersteuners geworven en geselecteerd om de training te volgen.

* De projectleider is opgeleid tot intervisiebegeleider. Intervisie is een belangrijke randvoorwaarde om de cliëntondersteuners van en met elkaar te laten leren. Daarnaast geeft het handvatten om cliëntondersteuning continue te evalueren en verbeteren.

* Er is PR materiaal ontwikkeld om cliënten te informeren over de mogelijkheid een beroep te doen op cliëntondersteuning.

 

Resultaten met betrekking tot cliënten:

* De eerste vier cliënten zijn in contact gebracht met cliëntondersteuners. Zij zijn geholpen in het intake proces om tot de juiste hulp te komen.

* Een toenemend aantal cliënten maakt gebruik van een vertrouwenspersoon uit het eigen netwerk. Zo voorzien zij zelf in de randvoorwaarden om zich gesteund te voelen in het proces van "Samen beslissen".

 

Resultaten voor Oosterpoort:

* De pilot is kleiner gebleven dan verwacht. Er zijn minder cliënten geholpen dan vooraf voorzien. Ondanks dat heeft de organisatie besloten het project te behouden en als standaard aanbod in te zetten voor cliënten. Cliëntondersteuning door ervaringsdeskundige vrijwilligers wordt gezien als een unieke service voor cliënten. Het vergroot de kans op gezamenlijke besluitvorming tussen cliënten en hulpverleners. Daarmee worden kansen geboden om het vertrouwen in de jeugdhulp en de alliantie met hulpverleners te vergroten.

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Oosterpoort heeft de oude cliëntroutes herzien in een nieuwe Routewijzer voor cliënten. Deze is ontwikkeld volgende de landelijke richtlijn "Samen beslissen over passende hulp". De organisatie werd door de cliëntenraad erop geattendeerd dat "Samen beslissen" niet alleen iets is wat een professional moet kunnen/ uitstralen, maar dat het belangrijk is cliënten te ondersteunen en krachtig te maken om daadwerkelijk te kunnen komen tot "Samen beslissen". Hieruit ontstond het idee voor gespecialiseerde cliëntondersteuning door ervaringsdeskundigen. Zij gaan ouders en jongeren bijstaan in onder meer de intake fase voor de zorg. Met bijvoorbeeld een tool om cliënten voor te bereiden op de eerste gesprekken door middel van het voorbereiden van vragen. Daarnaast kunnen cliënten ondersteund worden in het invullen van (verplichte) vragenlijsten. Het idee komt vanuit een overtuiging dat als patiënten in een ziekenhuis geadviseerd wordt een vertrouwenspersoon mee te nemen naar bijvoorbeeld kankeronderzoek, dit binnen de jeugdhulp net zo normaal zou moeten zijn. Specialistische jeugdhulp is ten slotte niet minder ingrijpend voor mensen en gezinnen.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website