Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Personen met sterk verward gedrag zorgen in toenemende mate voor maatschappelijke overlast, vooral in en rond de nachtopvang in de gemeente Leeuwarden. Deze groep mensen wordt gekenmerkt door multiproblematiek waarbij vaak sprake is van een psychische stoornis, verslaving en in veel gevallen ook een verstandelijke beperking. Zij maken steeds vaker gebruik van de nachtopvang waardoor deze overbezet en overbelast raakt. Voor de duurzame toeleiding naar passende zorg- en ondersteuning wordt in Leeuwarden daarom een pilot gestart met een ACT team. Naast de GGZ en Verslavingszorg is de Maatschappelijke Opvang de derde partner die deelneemt in het team. De pilot ACT is onderdeel van de totaalaanpak in Friesland voor een goedwerkende aanpak voor personen met verward gedrag. De pilot met het ACT team draagt direct bij aan de bouwstenen beoordeling, toeleiding en passende zorg en ondersteuning. De oprichting van het ACT team is ook nauw verbonden met een andere prioriteit: het inrichten van time-out plekken en de opzet van de crisisbeoordelingslocatie nabij de Spoedeisende hulp.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website