Projectomschrijving

Partners in de regio Noord- en Midden-Limburg gaan experimenteren met passend vervoer door inzet van de ggz vervoersdienst gedurende de periode van 1 jaar.

Doel

Beoogd wordt om vanaf april 2018 een cliënt-/patiëntvriendelijke, niet stigmatiserende, juist normaliserende en de-escalerende vervoersmogelijkheid te kunnen bieden aan mensen met verward gedrag, die vervoerd moeten gaan worden.

Werkwijze

Het experiment gaat inzicht bieden in de aard en omvang van de vervoersbewegingen in Noord- en Midden-Limburg. Dit inzicht is nodig om in de nabije toekomst een goed afgewogen besluit te kunnen nemen als het om een structurele invulling van passend vervoer in deze regio gaat. Verder biedt het experiment de mogelijkheid om het uitgewerkte proces voor melding, triage, beoordeling, vervoer en time-out te toetsen aan de dagelijkse praktijk en bij te stellen waar nodig.

Subsidiemogelijkheden

Dit project heeft subsidie gekregen voor het organiseren van gepast vervoer van mensen met verward gedrag. Heeft u ook een innovatief idee voor gepast vervoer van mensen met verward gedrag? Dan komt u wellicht in aanmerking voor subsidie.

Bekijk de subsidiemogelijkheden

   

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website