Projectomschrijving

Er komt steeds meer aandacht voor personen met verward gedrag. Ook ziet men steeds meer het belang in van een goede aanpak voor de juiste zorg aan deze mensen.

Doel

Zorgen voor een vangnet in Montfoort door het opstellen van een integrale lokale aanpak. Een sociaal vangnet is van groot belang bij het voorkomen van een terugval.

Werkwijze

Binnen de gemeente Montfoort is met een tiental partijen de samenwerking gezocht vanuit zorg en veiligheid. In de komende periode zullen nog andere partijen die relevant zijn binnen het samenwerkingsverband betrokken worden. Samen met de betrokken partijen worden sessies en bijeenkomsten georganiseerd om knelpunten in de huidige aanpak te identificeren en daar gezamenlijk oplossingen bij te bedenken. Hierbij staat de cliënt centraal. Dit leidt tot een samenwerkingsovereenkomst en een plan van aanpak voor een sluitende aanpak voor verward gedrag.

Subsidiemogelijkheden

Dit project heeft subsidie gekregen voor het opstellen van een plan van aanpak voor een sluitende aanpak van verward gedrag en het opzetten van een samenwerkingsverband. Werkt u ook een samen met andere organisaties aan een goed werkende aanpak voor mensen met verward gedrag en hun omgeving? Dan komt u misschien ook in aanmerking voor subsidie.

Bekijk de subsidiemogelijkheden

   

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website