Projectomschrijving

In de regio Rijnstreek (Alphen aan den Rijn, Kaag en Braassem en Nieuwkoop) starten we begin 2018 met het opstellen van een plan van aanpak in het kader van de ketenaanpak zorg en ondersteuning voor mensen met verward gedrag. Dit plan richt zich met name op preventie en vroegsignalering en is onderdeel van het regionale programma Zorg en ondersteuning van mensen met verward gedrag.

Werkwijze

Voor het opstellen van het plan van aanpak hanteren we 2 uitgangspunten:

  1. De cliënt centraal.
    De leefwereld van de cliënt en zijn of haar omgeving is het startpunt. Bij het opstellen van dit plan van aanpak voor preventie en vroegsignalering betrekken wij cliënten, hun naasten en cliëntvertegenwoordigers, zodat preventie en vroegsignalering zo optimaal mogelijk kunnen aansluiten op hun behoeften en mogelijkheden.

  2. De professional en de vrijwilliger voorop.
    Professionals en vrijwilligers die in direct contact staan met mensen met verward gedrag en hun omgeving maken het verschil. Door de professionals en vrijwilligers te betrekken bij het opstellen van het plan van aanpak borgen wij dat zij daadwerkelijk aan de slag kunnen met de uitvoering van het plan van aanpak.

Subsidiemogelijkheden

Dit project heeft subsidie gekregen voor het in de praktijk toepassen van één of meer van de 9 bouwstenen voor een lokale goed werkende aanpak van verward gedrag. Heeft u ook een idee om samen met andere organisaties de hulp voor mensen met verward gedrag en hun omgeving te verbeteren? Dan komt uw projectidee wellicht in aanmerking voor subsidie.

Bekijk de subsidiemogelijkheden

   

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website