Projectomschrijving

Doel

Met subsidie van ZonMw wordt een post-HBO bij- en nascholingsmodule ontwikkeld voor professionals in het domein Zorg, Welzijn en Veiligheid. Met deze post-HBO module hopen we als NHL Stenden Hogeschool te voorzien in de behoefte van het werkveld, namelijk kennis en expertise ontwikkelen en gebruik maken van best practice op het gebied van zorg en ondersteuning voor mensen met verward gedrag.

Werkwijze: ‘design thinking

Bij het ontwikkelen van de module worden de fasen van ‘design thinking’ gevolgd. Dit betekent dat we samen met een diverse groep aan professionals, ervaringsdeskundigen en hun familie bedenken wat er in de onderwijsmodule moet komen. En dat we onderdelen als een soort prototype gaan uitproberen en bijstellen. Een spannend en intrigerend proces van samenwerken en creëren. Daarbij krijgt de ‘persoon met verward gedrag’ als ervaringsdeskundige een centrale plek in de ontwikkeling van de module. Het project heeft een looptijd van 12 maanden.

Onderwijsprojecten

Dit project heeft subsidie gekregen voor het verbinden van het zorg-, welzijns- en veiligheidsdomein in het onderwijs voor professionals die te maken kunnen krijgen met mensen die verward gedrag vertonen. In totaal hebben 14 projecten subsidie gekregen. De projecten zijn gericht op het mbo en hbo of bij-/nascholingsprogramma's.

Bekijk de andere onderwijsprojecten

   

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website