Projectomschrijving

Doel

Het doel van dit project is het bieden van ondersteuning op maat aan bewoners met ggz problematiek in Amsterdam Oost. Dit zal gedaan worden door middel van groeps- en individuele ondersteuning door ervaringsdeskundigen waarbij het versterken van de zelf- en samenredzaamheid voorop staat. Daarnaast draagt het project bij aan de bespreekbaarheid en acceptatie van ggz problematiek binnen onze multiculturele doelgroep.

Werkwijze

Middels thema-ontbijtbijeenkomsten worden ggz gerelateerde onderwerpen op een laagdrempelige manier besproken. Deelnemers gaan met elkaar in gesprek over de thema’s tijdens een gezond ontbijt. Ervaringsdeskundigen organiseren deze bijeenkomsten en bieden aansluitend individuele begeleidingstrajecten.
Deelnemers krijgen hierdoor meer inzicht in hun situatie, kunnen hun hulpvragen in kaart brengen en krijgen antwoord op eventuele vragen. Vervolgens vindt er een kennismaking plaats met het formele zorgaanbod.

Basiscursus vertrouwenspersoon

Een aantal deelnemers zal binnen het project de Basiscursus Vertrouwenspersoon volgen waarmee vaardigheden worden opgedaan om als ervaringsdeskundige weer anderen bewoners te kunnen ondersteunen.

Projecten ervaringsdeskundigheid

Dit project heeft subsidie ontvangen vanuit het Ondersteuningsprogramma voor ervaringsdeskundigen. Ervaringsdeskundigen konden samen met professionals in ggz-instellingen of het sociaal domein subsidie aanvragen voor begeleiding en ondersteuning van (ex-)ggz-patiënten. De begeleiding en ondersteuning vindt op kleine schaal plaats in de gemeente, de buurt of een instelling.

Bekijk het overzicht van alle projecten

   

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website