Projectomschrijving

Kinderen en/of broers en zussen van personen met psychiatrische problematiek lopen het risico zich niet goed te ontwikkelen. Veel van hen hebben op latere leeftijd meer moeite met het herkennen van eigen gevoelens en behoeften. Ook kunnen zij moeilijkheden ervaren in identiteitsontwikkeling of met relaties, werk, en familie. Sommigen hebben hier ggz behandeling voor nodig.

Doel

Dit project ontwikkelt een methodiek die deze mensen helpt om actief aan de slag te gaan met hun verleden. In 10 bijeenkomsten wordt er gewerkt aan thema’s, zoals:

  • (zelf)vertrouwen
  • grenzen stellen
  • veiligheid
  • identiteit
  • relaties.

Deelnemers leren zich bewust te worden van lichamelijke signalen en die tijdig te herkennen. Daarnaast wordt geoefend met vaardigheden om hiermee om te gaan. Daarbij wordt gebruik gemaakt van lichaamswerk, beeldende- en theatertechnieken en schrijfoefeningen.

De begeleiders zijn ervaringsdeskundigen en dit biedt de veiligheid en herkenning om samen te oefenen. De uitvoerder is Steunpunt GGZ Utrecht.

Projecten ervaringsdeskundigheid

Dit project heeft subsidie ontvangen vanuit het Ondersteuningsprogramma voor ervaringsdeskundigen. Ervaringsdeskundigen konden samen met professionals in ggz-instellingen of het sociaal domein subsidie aanvragen voor begeleiding en ondersteuning van (ex-)ggz-patiënten. De begeleiding en ondersteuning vindt op kleine schaal plaats in de gemeente, de buurt of een instelling.

Bekijk het overzicht van alle projecten

   

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website