Projectomschrijving

Doel

Dit is een project waarin verschillende organisaties (wonen, welzijn, zorg) samenwerken om signalen die betrekking hebben op Zandvoorters met verward gedrag zo snel mogelijk te herkennen en zo laagdrempelig mogelijk op te pakken. Kwetsbare inwoners worden toegeleid naar een passende vorm van daginvulling.

Werkwijze

We verbinden de nulde lijn met de formele structuren. Inwoners, vrijwilligers, organisaties, ondernemers, eerste lijn hulpverleners krijgen voorlichting over wat men kan doen als men ziet dat het niet goed gaat met iemand. Wat kan men zelf doen, met wie kan men contact opnemen. Als er op een vroeg(er) moment wordt gesignaleerd en gemeld, kan er ook eerder actie worden ondernomen.

We organiseren trainingen en voorlichtingsbijeenkomsten. Ervaringswerkers hebben een belangrijke rol in de voorlichting en kunnen steun bieden aan verwarde personen (in samenspraak met het sociaal wijkteam).

Subsidiemogelijkheden

Dit project heeft subsidie gekregen voor het in de praktijk toepassen van één of meer van de 9 bouwstenen voor een lokale goed werkende aanpak van verward gedrag. Heeft u ook een idee om samen met andere organisaties de hulp voor mensen met verward gedrag en hun omgeving te verbeteren? Dan komt uw projectidee wellicht in aanmerking voor subsidie.

Bekijk de subsidiemogelijkheden

   

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website