Projectomschrijving

Als verward gedrag op een vroeg(er) moment wordt gesignaleerd en gemeld, kan er ook eerder actie worden ondernomen.

Doel

Doelstelling van het project is signalen die betrekking hebben op Zandvoorters met verward gedrag zo snel mogelijk te herkennen en zo laagdrempelig mogelijk op te pakken. Samen met ervaringswerkers en kwetsbare Zandvoorters met verward gedrag komen we tot een passend aanbod op het gebied van vrije tijd, dagbesteding en werk(ervaringsplekken). Een ontwikkeling vanuit het perspectief en de behoefte van kwetsbare Zandvoorters.

Werkwijze

Inwoners, vrijwilligers, organisaties, ondernemers en eerste lijn hulpverleners krijgen voorlichting over wat men kan doen als men ziet dat het niet goed gaat met iemand. Zo leert men wat hij/zij zelf kan doen en met wie men contact kan opnemen. Ervaringswerkers krijgen een belangrijke rol in de voorlichting en kunnen steun bieden aan verwarde personen, in samenspraak met het sociaal wijkteam.

Subsidiemogelijkheden

Dit project heeft subsidie gekregen voor het in de praktijk toepassen van één of meer van de 9 bouwstenen voor een lokale goed werkende aanpak van verward gedrag. Heeft u ook een idee om samen met andere organisaties de hulp voor mensen met verward gedrag en hun omgeving te verbeteren? Dan komt uw projectidee wellicht in aanmerking voor subsidie.

Bekijk de subsidiemogelijkheden

   

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website