Projectomschrijving

Complexe hulpvraag

Sinds maart 2016 is in gemeente Bunnik gestart met het project ‘Netwerker inwoners’. Het project richt zich op de ontwikkeling van een aanpak voor inwoners met een complexe hulpvraag. Het gaat veelal om inwoners die zichzelf niet zullen melden bij het wijkteam en waarbij de zorgbehoefte ook niet binnen één regeling onder te brengen valt.

Maatschappelijke partners

Vaak zijn meerdere instanties betrokken en sluit wet- en regelgeving niet automatisch aan bij de zorgvraag, waardoor sommige van deze inwoners tussen wal en schip dreigen te geraken. Maatschappelijke partners, zoals de politie en de woningcorporatie, hebben deze inwoners vaak wel in beeld maar kunnen nergens terecht om hulp te (laten) organiseren voor deze inwoners.

Doel

Om dit hiaat in het netwerk rondom goede zorg- en hulpverlening op te vangen, wil de gemeente Bunnik zich met de functie 'Netwerker Inwoners' richten op het vinden van goede oplossingen en antwoorden. De netwerker inwoners is een aparte functie binnen het wijkteam en is de spil in dit project.

Subsidiemogelijkheden

Dit project heeft subsidie gekregen voor het in de praktijk toepassen van één of meer van de 9 bouwstenen voor een lokale, sluitende aanpak van verward gedrag. Heeft u ook een idee om samen met andere organisaties de hulp aan mensen met verward gedrag en hun omgeving te verbeteren? Dan komt u wellicht in aanmerking voor subsidie.

Bekijk de subsidiemogelijkheden

   

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website