Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Macht met de samenleving?

 

Sinds de komst van de wijkteams hebben burgers een taak: omdat we met z’n allen samenleven in de buurt of wijk zullen we met z’n allen voor elkaar moeten zorgen en elkaar ondersteunen. Zorg en hulp wordt het liefst dicht bij huis en in het eigen netwerk gezocht. Daar hoort de buurt ook bij. Bovendien heeft de buurt een belangrijke taak in de signalering. Gordijnen die dicht blijven, ramen en deuren die lange tijd open staan, overlast, buren horen en zien dit het eerst. Maar wat kan en moet je dan doen?.

 

Wij willen burgers de weg wijzen, versterken en ondersteunen waardoor zij beter zijn toegerust op hun nieuwe taak: ondersteuning bieden aan kwetsbare wijkbewoners of liever nog de eigen buren . Naast het verbeteren van de samenwerking tussen de verschillende partijen, zetten we in op het vergroten van kennis bij burgers maar ook op het wegnemen van handelingsverlegenheid

-hoe herken je signalen van verwardheid?

-wat moet/mag/kan maar ook wil en durf je toe doen?

-wie schakel je in?

-hoe zorg je ervoor dat mensen passende hulp krijgen?

Hierbij sluiten wij aan bij het standpunt van Dr. Bauke Koekoek in zijn boek Verward in Nederland: “er is veel potentie in de directe omgeving van een hulpvrager, maar die wordt door de GGz (ondersteuningsorganisatie) lang niet altijd benut. De zorg wordt volledig overgenomen of er gebeurt helemaal niets. Maar ondertussen.”

Met een pilotteam met daarin vertegenwoordigers van het wijkteam, de GGD, de gemeente, politie/wijkagent, ervaringsdeskundigen, maar ook woningcorporaties gaan we burgers versterken en ondersteunen bij het bieden van de (acute) hulp in de wijk. Met andere woorden:

De match met de samenleving.

Door deze samenwerking en door het wegnemen van handelingsverlegenheid en het versterken van de sterke burgers, dragen wij bij aan de sluitende aanpak. Het gaat hierbij om de bouwstenen preventie, informatievoorziening, vroegtijdige signalering en opleiding.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website