Projectomschrijving

De gemeenten Renswoude, Rhenen en Veenendaal zijn met partners, ervaringsdeskundigen en cliënten een project gestart om een sluitende aanpak rond de ‘zorg voor personen met verward gedrag’ te realiseren.

Dit project bestaat uit 7 deelprojecten:

  1. Het vergroten van tolerantie en het doorbreken van taboes.
  2. Het eenduidig en helder omgaan met personen met verward gedrag door het verstevigen van de meld- en adviesfuncties.
  3. Het ontwikkelen van en werken met een signaleringsplan.
  4. Het verkennen of het huidige aanbod voldoet, welke hiaten er zijn en hoe die opgelost kunnen worden. Waar nodig worden nieuwe concepten ontwikkeld en uitgevoerd.
  5. Het vergroten van de deskundigheid van professionals vergroot door trainingen en netwerkbijeenkomsten
  6. Het ontwikkelen van arrangementen ontwikkeld vanuit verschillende disciplines waarbij zoveel mogelijk wordt geprobeerd financiële drempels te slechten.
  7. Voor passend vervoer aansluiten bij regionale ontwikkelingen, met aandacht voor lokale voorkeuren.

Uitgelicht

Meer informatie

Subsidiemogelijkheden

Dit project heeft subsidie gekregen voor het in de praktijk toepassen van één of meer van de 9 bouwstenen voor een lokale, sluitende aanpak van verward gedrag. Heeft u ook een idee om samen met andere organisaties de hulp aan mensen met verward gedrag en hun omgeving te verbeteren? Dan komt u wellicht in aanmerking voor subsidie.

Bekijk de subsidiemogelijkheden

   

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website