Projectomschrijving

Doel en werkwijze

Vanuit het Steunpunt Herstel & Ervaringsdeskundigheid (SH&E) wordt een website opgezet waarop alle informatie die de ervaringsdeskundigen in het steunpunt bieden digitaal terug te vinden is. Het betreft onder andere herstel ondersteunende zorg, preventie, trainingen en scholing. Alle informatie die gedeeld wordt, is opgesteld door en vanuit de ervaring en kennis van de ervaringsdeskundigen. De digitale toegankelijkheid zorgt zowel voor een beter bereik voor de kwetsbare mens en hun naasten, maar ook voor stakeholders rondom deze doelgroep.

Kennisdeling

Voor de ervaringswerkers zelf betekent deze activiteit ook (h)erkenning van hun deskundigheid. De kracht en meerwaarde ligt in het delen van kennis, ervaringen en inzichten door de ervaringsdeskundige met de cliënt. Om de website ook op langere termijn te kunnen continueren, worden enkele ervaringsdeskundigen middels het train-de-trainer principe getraind in het bouwen en beheren van de website en ontvangt men een communicatietraining.

 

Projecten ervaringsdeskundigheid

Dit project heeft subsidie ontvangen vanuit het Ondersteuningsprogramma voor ervaringsdeskundigen. Ervaringsdeskundigen konden samen met professionals in ggz-instellingen of het sociaal domein subsidie aanvragen voor begeleiding en ondersteuning van (ex-)ggz-patiënten. De begeleiding en ondersteuning vindt op kleine schaal plaats in de gemeente, de buurt of een instelling.

Bekijk het overzicht van alle projecten

   

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website