Projectomschrijving

Doel

In dit project wordt het keuzedeel 'Verward Gedrag' ontwikkeld en ingediend bij de SBB  (Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven).

Inhoud keuzedeel

Het keuzedeel bestaat uit de volgende thema’s:

  • Wat verstaan we onder verward gedrag en vanuit welke psychische/maatschappelijke/ontwikkelingsproblematiek ontstaat dit.
  • De 9 bouwstenen voor goede zorg en hulp voor mensen met verward gedrag.
  • Hoe uit dit zich, bespreken van verschillende methodieken, waarbij bijvoorbeeld het crisisontwikkelingsmodel.
  • Verward gedrag vanuit de verschillende contexten, cliënt, familie maatschappelijk hulpverlener e.d.
  • Rollen, taken en gedrag.
  • Dilemma`s ( ethische, juridisch).
  • Hoe te handelen in een crisissituatie, het aanleren van kennis, houding en vaardigheden.
  • Evaluatiemethoden en technieken.

Werkwijze en implementatie

Alle inhoudelijke thema`s worden in nauwe samenwerking met ervaringsdeskundigen ontwikkeld en uitgevoerd. Uiteindelijk wordt de module ter beschikking gesteld voor het gehele mbo.

Onderwijsprojecten

Dit project heeft subsidie gekregen voor het verbinden van het zorg-, welzijns- en veiligheidsdomein in het onderwijs voor professionals die te maken kunnen krijgen met mensen die verward gedrag vertonen. De projecten zijn gericht op het mbo en hbo of bij-/nascholingsprogramma's.

Bekijk de andere onderwijsprojecten

   

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website