Projectomschrijving

Doel

Het kennisnetwerk Verward Gedrag bundelt kennisinstellingen en beroepsverenigingen die te maken hebben met één of meerdere bouwstenen van een goed werkende aanpak van verward gedrag. De samenwerkingspartners Movisie, Trimbos-instituut, Vilans, CCV, MIND, Phrenos en Platform 31 werken via het netwerk aan het ontsluiten van kennis(producten) rondom verward gedrag op een gezamenlijk portal.

Werkwijze

Om zo dicht mogelijk aan te sluiten bij de praktijk organiseren we een ring van praktijkpartijen met verschillende achtergronden (professionals, vrijwilligers, ervaringsdeskundigen en hun naasten) om ons heen. Zo werken we praktijkgericht aan het versterken van aanpak van acute zorgvragen en het traject daar direct voor en na.

Dit dient praktijkprofessionals uit verschillende domeinen, ervaringsdeskundigen en hun naasten te ondersteunen bij het vinden en toepassen van een kennis gedreven aanpak in hun dagelijkse werkzaamheden.

Meer informatie

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website