Projectomschrijving

Het Deltion College is een regionaal opleidingscentrum (ROC) dat actief is in bijna alle werkvelden van het mbo-onderwijs in (de regio) Zwolle. Eén van de vakgebieden waarin het Deltion College studenten opleidt is Orde en Veiligheid. In deze studierichting biedt het ROC opleidingen aan tot beveiliger (MBO-niveau 2), coördinator beveiliging (MBO-niveau 3) en handhaver toezicht en veiligheid (MBO-niveau 3).

Het voorkomen van onveilige situaties en overlast door personen met verward gedrag in de openbare ruimte is een steeds grotere opdracht voor (coördinatoren van) beveiligers en handhavers toezicht en veiligheid. Dit heeft consequenties voor de kennis en vaardigheden van deze toekomstige beroepsbeoefenaars.

Doel

Met dit project worden 120 studenten van genoemde opleidingen geschoold in Mental Health First Aid (MHFA).

Samenwerken

Daarnaast leidt dit project tot een verbetering van de samenwerking tussen het Deltion Jongeren Team (DJT) en de studierichting Orde en Veiligheid van het Deltion College. Met dit project wil het DJT zijn zichtbaarheid binnen de studierichting Orde en Veiligheid vergroten, relaties leggen met leraren en studenten van deze opleiding leren hoe om te gaan met personen met verward gedrag.

Onderwijsprojecten

Dit project heeft subsidie gekregen voor het verbinden van het zorg-, welzijns- en veiligheidsdomein in het onderwijs voor professionals die te maken kunnen krijgen met mensen die verward gedrag vertonen. In totaal hebben 14 projecten subsidie gekregen. De projecten zijn gericht op het mbo en hbo of bij-/nascholingsprogramma's.

Bekijk de andere onderwijsprojecten

   

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website