Projectomschrijving

Doel

De regio Flevoland laat wetenschappelijk onderzoek verrichten naar politie-registraties E33, met als doel om de bemoeizorgketen voor personen met verward gedrag in Flevoland te verbeteren.

Werkwijze

Door in de eerste fase data over E33-meldingen te koppelen aan data van gemeenten en zorgaanbieders, op een verantwoorde manier, wordt inzicht verkregen in de achtergronden van personen die als E33 zijn geregistreerd, en of/hoe de (bemoei)zorgketen aanwezig is en functioneert. In de tweede fase van het onderzoek worden aan de hand van interviews met ervaringsdeskundigen en belangrijke stakeholders in de keten een verdieping aangebracht in de verkregen data en worden aanbevelingen geformuleerd.

Meer informatie

Subsidiemogelijkheden

Dit project heeft subsidie gekregen voor het in de praktijk toepassen van één of meer van de 9 bouwstenen voor een lokale goed werkende aanpak van verward gedrag. Heeft u ook een idee om samen met andere organisaties de hulp voor mensen met verward gedrag en hun omgeving te verbeteren? Dan komt uw projectidee wellicht in aanmerking voor subsidie.

Bekijk de subsidiemogelijkheden

   

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website