Projectomschrijving

Ambulancezorg Gelderland Zuid stelt zich als doel om door middel van een juiste registratie en verwerking van ritgegevens inzicht te krijgen in de vervoersbewegingen voor personen met verward gedrag.

Concrete doelstellingen:

  • Aanpassing huidig ritformulier voor het verwerken van data specifiek gericht op personen met verward gedrag.
  • De medewerker weet en voert op een correcte wijze ritregistratie uit.
  • Er wordt een BI tool ontwikkeld waarbij aangeleverde gegevens verwerkt worden in een meetplan.
  • Op basis van geleverde gegevens wordt een analyse uitgevoerd op ritten met personen verward gedrag.
  • Op basis van de analyse kan (bij) sturing op het proces gedaan worden.
  • De gegevens vormen de basis voor landelijke gegevensverwerking via AZN.

Subsidiemogelijkheden

Dit project heeft subsidie gekregen voor het organiseren van gepast vervoer van mensen met verward gedrag. Heeft u ook een innovatief idee voor gepast vervoer van mensen met verward gedrag? Dan komt u wellicht in aanmerking voor subsidie.

Bekijk de subsidiemogelijkheden

   

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website